Δείτε τα video μας στα παρακάτω κανάλια

youtube channel dailymotion channel
veoh channel

Διαβάστε την εφημερίδα μας

Για εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών - γυναικών δεσμεύεται η Ελλάδα

There are no translations available.

Η Ελλάδα υποχρεούται έως τα μέσα του 2008 να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Αθήνα

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ενώπιον της ΕΕ να προχωρήσει στην εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών δημοσίων υπαλλήλων, μάλιστα αναδρομικά από το 1982. Αυτό προκύπτει από έγγραφο της 22ας Σεπτεμβρίου 2006 που φέρνει στο φως το Βήμα της Πέμπτης.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή του υπουργείου Εξωτερικών προς την Κομισιόν, η κυβέρνηση υιοθετεί πλήρως την 2006/54 Οδηγία της ΕΕ επισημαίνοντας:

«Η εν λόγω οδηγία τάσσει προθεσμία ενσωμάτωσης στις εσωτερικές έννομες τάξεις των κρατών-μελών ως τις 15 Αυγούστου 2008, προθεσμία η οποία δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος αν τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσχέρειες.

» [...] Οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι ενδεχόμενη προώθηση σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παρούσα φάση και για όσο διαρκεί η προθεσμία ενσωμάτωσης της ως άνω Οδηγίας δεν θα ήταν συμβατή με την αρχή της αγαστής συνεργασίας μεταξύ θεσμικών οργάνων και κρατών-μελών και θα αποδυνάμωνε τις όποιες προσπάθειες των ελληνικών αρχών προς την κατεύθυνση συμβατών προς την οδηγία λύσεων.»

Με λίγα λόγια, η Οδηγία εξαλείφει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου στα συνταξιοδοτικά συστήματα του δημοσίου τομέα των χωρών - μελών της ΕΕ και η Ελλάδα υποχρεούται έως τον Αύγουστο του 2008 να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών.