Δείτε τα video μας στα παρακάτω κανάλια

youtube channel dailymotion channel
veoh channel

Διαβάστε την εφημερίδα μας

Διαφοροποίηση μεταξύ συνδρόμου γονικής αποξένωσης και καλόπιστα θεωρούμενης κακοποίησης/παραμέλησης

There are no translations available.

1999 Το Αμερικανικό περιοδικό της Οικογενειακής Θεραπείας, Τόμος 27 Νο2,σελ. 97-107 Απρίλιος – Ιούνιος 1999

RICHARD Α. GARDNER

Τμήμα ψυχιατρικής παιδιών

Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, Κολέγιο

Παθολόγων και χειρούργων,

Νέα Υόρκη ,ΗΠΑ

Τα τελευταία χρόνια, με την αυξανόμενη εξοικείωση και την αναγνώριση του γονικού συνδρόμου αλλοτρίωσης (pas), ένας γονέας μπορεί να κατηγορήσει τον άλλο γονέα για την πρόκληση pas στα παιδιά. Σαν απάντηση, ο άλλος γονέας απαντά κατηγορώντας τον άλλο γονέα για την κακοποίηση και την παραμέληση των παιδιών. Εν ολίγοις, η αποξένωση των παιδιών θεωρείται από τον έναν γονέα σαν αποτέλεσμα pas και από τον άλλο των κακοποιήσεων και της παραμέλησης. Η πρόθεση του άρθρου είναι να παρασχεθούν τα κριτήρια για τη διαφοροποίηση μεταξύ αυτών δύο καταστάσεων, μια διαφοροποίηση προφανώς κρίσιμη σκοπός εάν τα δικαστήρια πρόκειται να ασχοληθούν ειδικά με παιδιά που εκτίθενται και που μπλέκονται σε αυτές τις δύο πολύ διαφορετικές καταστάσεις.

Το γονικό σύνδρομο αποξένωσης (pas) (Gardner, 1985 ..1986, 1987a, 1987b, 1992 ..1998) είναι μια διαταραχή που προκύπτει σχεδόν αποκλειστικά στα πλαίσια των διαφωνιών παιδί-επιμέλειας. Σε αυτήν την διαταραχή, ένας γονέας (ο αποξενώνοντας γονέας, ο γονέας που προκαλεί αποξένωση) προκαλεί μία προγραμματισμένη συστηματική δυσφήμηση ενάντια στον άλλο γονέα (τον αποξενωμένο γονέα, το θύμα, ο δυσφημημένος γονέα). Εντούτοις, αυτό δεν είναι απλά ένα θέμα "πλύσης εγκεφάλου" ή "προγραμματισμού" δεδομένου ότι τα παιδιά συμβάλλουν με δικά τους

στοιχεία στην εκστρατεία της δυσφήμησης. Είναι αυτός ο συνδυασμός παραγόντων που επιτρέπουν δικαιολογημένα τον προσδιορισμό pas. Όταν υφίσταται η καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση /η παραμέληση, τότε η διάγνωση pas δεν ισχύει. Τα τελευταία χρόνια, με την αυξανόμενη συχνότητα της αναγνώρισης pas, οι γονείς που έρχονται για κακοποίηση/ παραμέληση έχουν υποστηρίξει ότι ο προσδιορισμός του pas δεν είναι δυνατός ( για αυτές τις περιπτώσεις) και ότι η εχθρότητα των παιδιών δεν έχει καμία σχέση με την υποτιθέμενη κακοποίηση /την παραμέληση, αλλά είναι μια εκδήλωση του προγραμματισμού των παιδιών από τον αποξενώνοντα γονέα. Σαν απάντηση, ο άλλος γονέας να υποστηρίζει ότι δεν έχει υπάρξει καμία κατήχηση και ότι η σφοδρότητα των παιδιών είναι σαν άμεση αντίδραση στην κακοποίηση/ η παραμέληση την οποία έχουν υποστεί.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μερικοί γονείς που κακοποίησαν /η αμέλησαν χρησιμοποιούν τη εξήγηση του pas για να εξηγήσουν την εκστρατεία των παιδιών που έχουν αποξενωθεί ως κάλυψη και αντιπερισπαστικό ελιγμό για την μη αποκάλυψη (έκθεση) της κακοποίησης/ η της παραμέλησής τους Εντούτοις, δεν γεννάται θέμα, επίσης, ότι μερικοί γονείς που προκαλούν PAS χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι υφίσταται η κακοποίηση /παραμέληση του άλλου γονέα η οποία προκαλεί την εκστρατεία της δυσφήμησης στα παιδιά και δεν έχει υπάρξει κανένας προγραμματισμός. Προφανώς, αυτή η διαφοροποίηση είναι σημαντική εάν τα δικαστήρια πρόκειται να ασχοληθούν ειδικά με τις οικογένειες που μπλέκονται σε τέτοιες διαφωνίες. Παρουσιάζονται εδώ τα κριτήρια που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα για να είναι δυνατή η διαφοροποίηση μεταξύ pas και καλόπιστα νομιζόμενης κακοποίησης/ η παραμέλησης.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κριτήρια για τη διαφοροποίηση μεταξύ Pas και καλόπιστα νομιζόμενης κακοποίησης/ η παραμέλησης στα παιδιά.

Η πρόκληση pas σε ένα παιδί είναι επίσης μια μορφή κακοποίησης. Τελικά, μπορεί να οδηγήσει στην εξασθένιση και ακόμη και τη μόνιμη καταστροφή του ψυχολογικού δεσμού μεταξύ της αγάπης των γονέων και των παιδιών τους. Είναι μια μορφή συναισθηματικής κακοποίησης, εντούτοις, η οποία είναι διαφορετική από τη σωματική κακοποίηση, την παραμέληση, και τη σεξουαλική κακοποίηση. Εδώ η χρήση του όρου θα αναφερθεί γενικά στη σωματική κακοποίηση και, σε έναν μικρότερο βαθμό, τη σεξουαλική κακοποίηση. Συμπεριλαμβανομένης επίσης στην τέτοια κακοποίηση θα περιλαμβάνονταν και τέτοιες συμπεριφορές όπως οι συχνές απειλές, με τρομοκρατία, ή όταν αυτές αιωρούνται, και άλλες μορφές εκφοβισμού παιδιών. Αυτές χρησιμεύουν συχνά ως οι πρόδρομοι στη σωματική και μερικές φορές σεξουαλική κακοποίηση. Όλες αυτές οι κακοποιήσεις, και η παραμέληση επίσης, θα καλυφθούν κάτω από όρο της κακοποίησης / η παραμέλησης. Αυτές σαν σύνολο θα συγκριθεί με το pas, το οποίο είναι βασικά μια μορφή συναισθηματικής κακοποίησης. Αυτή είναι η διάκριση που αποσκοπεί να εξυπηρετήσει αυτό το άρθρο.

Κατά την προσπάθεια διαφοροποίησης μεταξύ του pas και της καλόπιστα νομιζόμενης κακοποίησης / η παραμέλησης, οι εξεταστές κάνουν καλά όταν αναφέρονται στα αρχικά οκτώ βασικά συμπτώματα pas σαν τους οδηγούς. Γενικά, τα παιδιά που έχουν υποστεί pas είναι πιθανό να παρουσιάσουν αυτά τα συμπτώματα, ενώ τα παιδιά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά πραγματικά/ η έχουν παραμεληθεί δεν είναι πιθανό.

Απαριθμημένες κατωτέρω είναι οι οκτώ αρχικές εκδηλώσεις pas:

Η εκστρατεία της δυσφήμησης

Αδύνατες, επιπόλαιες, ή παράλογες αιτιολογήσεις για την υποτίμηση

Έλλειψη αμφιθυμίας

Το φαινόμενο "αυτόνομης-σκέψης (θεωρίας)"

Προσωπική κάλυψη- υποστήριξη του αποξενώνοντα γονέα στη γονική σύγκρουση

Απουσία ενοχής πέρα από τη σκληρότητα ή /και την εκμετάλλευση του αποξενωμένου γονέα

Η παρουσία δανεικών σεναρίων για

την εχθρότητας στους φίλους ή/ και την ευρύτερη οικογένεια του αλλοτριωμένου γονέα

Απαριθμημένα κατωτέρω είναι τα αρχικά συμπτώματα που φαίνονται στη μετά-τραυματική διαταραχή πίεσης (του στρες) (DSM-IV). Πολλά κακομεταχειρισμένα παιδιά (αλλά βεβαίως όχι όλα) θα παρουσιάσουν τέτοια συμπτώματα. Αυτό συμβαίνει ειδικά στη περίπτωση που η κακοποίηση είναι χρόνια. Τα παιδιά που παρουσιάζουν Pas σπάνια παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα. Συνεπώς, η αναφορά σε αυτά τα συμπτώματα, καθώς επίσης και τις προαναφερθείσες αρχικές εκδηλώσεις pas, μπορεί να είναι χρήσιμη για τη διαφοροποίηση μεταξύ της καλόπιστα νομιζόμενης κακοποίησης/ η παραμέλησης και του pas στα παιδιά.

Ανησυχία με το ψυχικό τραύμα

Επεισοδιακές ξαναζωντανέματα και αναδρομές στο παρελθόν

Διχασμός

αποπροσωποποίηση , εγκατάλειψη και ψυχική παραλυσία

Ψυχαγωγία με και απευαισθητοποίηση σε παιχνίδια φαντασίας

Ψυχικό τραύμα - συγκεκριμένα όνειρα

Φόβος των ανθρώπων που μοιάζουν με τον υποτιθέμενο δράστη της κακοποίησης

Υπερπροστατευτισμός ή/ και συχνά τρομαγμένες αντιδράσεις

Τρέξιμο μακριά από το σπίτι ή την περιοχή της κακοποίησης

Απαισιοδοξία για το μέλλον

Κριτήρια για τη διαφοροποίηση μεταξύ μεταξύ γονικού συνδρόμου αλλοτρίωσης και και καλόπιστα νομιζόμενης κακοποίησης/ η παραμέλησης στους γονείς.

Κατ' αρχάς, οι συμπεριφορές που φαίνονται στους γονείς των παιδιών με pas, δηλ.,σε γονείς που προκαλούν pas- θα συγκριθούν με τις συμπεριφορές που φαίνονται σε γονείς στην περίπτωση κακοποίησης / η παραμέλησης. Κατόπιν, οι συμπεριφορές που εκδηλώνονται από γονείς στην περίπτωση κακοποίησης / η παραμέλησης θα συγκριθούν με τους γονείς σε περίπτωση pas.

Η σχετική συνεργασία των δύο γονέων με τον εξεταστή

Το γονικό σύνδρομο αποξένωσης. Οι γονείς που προκαλούν pas είναι χαρακτηριστικά μη συνεργάσιμοι με τους εξεταστές σε οτιδήποτε τείνει να αναγνωρίσει την επεμβατική τακτική (τους τακτικούς χειρισμούς) που τόσο χρησιμοποιήθηκε συχνά στο στάδιο για να ενσταλαχθεί η εκστρατεία της δυσφήμησης στα παιδιά τους. Αντιστέκονται χαρακτηριστικά στις αντικειμενικές προσπάθειες του γονέα εναντίον του οποίου στοχεύουν να βρεθούν σε έναν αμερόληπτο εξεταστή, οπωσδήποτε επιδιώκουν μάλλον έναν ψυχοθεραπευτή που είναι αρκετά αφελής τόσο ώστε να κερδιστεί από τους συχνά δόλιους ελιγμούς τους. Συχνά, θα επιλέξουν έναν εξεταστή που είναι αρκετά απερίσκεπτος να αξιολογήσει μόνο αυτούς και τα παιδιά τους και να μην κάνει ακόμη και εκείνες τις προσπάθειες να αξιολογηθεί ο γονέας που κατακρίνεται. Είναι ο αποξενωμένος γονέας που είναι πιθανότερο να είναι πρόθυμος να κάνει τις οικονομικές θυσίες που θα οδηγήσουν στους ικανούς ψυχοθεραπευτές για να κάνει τις αντικειμενικές αξιολογήσεις, ειδικά τις αντικειμενικά ουδέτερες αξιολογήσεις. Οι προγραμματιστές (γονείς) αντιστέκονται χαρακτηριστικά σε αυτό.

Η καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση /η παραμέληση. Οι γονείς που κάνουν κακή χρήση ή/ και παραμέληση είναι συνήθως αρκετά απρόθυμοι να επιδιώξουν τις υπηρεσίες ενός αμερόληπτου εξεταστή και θα αντισταθούν έντονα σε ένα τέτοιο διορισμό. Αναγνωρίζουν ότι η εξέταση μπορεί να αποκαλύψει τις σημαντικές γονεικές ανεπάρκειές τους. Ο κατηγορούμενος γονέας, που αναγνωρίζει τη κακομεταχείριση (τη θυματοποίηση) των παιδιών και μπορεί να είναι θύμα ο ίδιος, είναι πολύ πιθανότερο να επιδιώξει τις υπηρεσίες ενός αμερόληπτου εξεταστή και να υποστεί τις οικονομικές στερήσεις που συνδέονται συχνά με έναν τέτοιο διορισμό.

Ο γονέας που προκαλεί PAS είναι ένας (από τους δύο γονείς) που είναι λιγότερο πιθανό να είναι συνεργάσιμος με τον εξεταστή, και ο γονέας που καλόπιστα νομίζει την κακοποίηση/ η παραμέληση επίσης είναι ένας (από τους δύο γονείς) που είναι λιγότερο πιθανό να είναι συνεργάσιμος. Αντίθετα, ο γονέας που είναι θύμα των κατηχήσεων από PAS είναι πιθανό να είναι ο περισσότερο συνεργάσιμος, και ο γονέας που είναι θύμα της αξιόπιστης κατάχρησης είναι επίσης πιθανότερο να είναι συνεργάσιμος συνεταιριστικός. Εν ολίγοις, ο γονέας που είναι ένοχος της κατηγορίας (είτε εάν είναι εκείνος που προκαλεί pas ή την κακοποίηση/ η παραμέληση) είναι πιθανότερο να μην είναι συνεργάσιμος, και ο γονέας που είναι το θύμα (εάν είναι από τις κατηχήσεις από PAS ή καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση /η παραμέληση κατάχρησης) είναι πιθανότερο να είναι συνεργάσιμος. Συνεπώς, αυτό είναι ένας ισχυρός δείκτης διαφοροποίησης όταν εφαρμόζεται σε ένα ενιαίο ζεύγος, όπου υπάρχει ένας κατήγορος και ένα αρνητής. Δεν είναι ένας ισχυρός δείκτης διαφοροποίησης όταν συγκρίνει κάποιος από τη μία τους δράστες κακοποίησης / η παραμελούντες γενικά με τους επαγωγείς PAS γενικά όσους προκαλούν PAS, επειδή τα άτομα σε και τις δύο κατηγορίες μοιράζονται το κοινό γνώρισμα της έλλειψης συνεργασίας.

Η σχετική αξιοπιστία των δύο γονέων

Το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης. Γονείς που ενσταλάζουν pas στα παιδιά τους κάνουν έτσι συχνά με συνειδητές κατασκευές (τεχνάσματα), οι οποίες αναπτύσσονται μερικές φορές στις αυταπάτες. Μερικές φορές θα διαδώσουν, και θα θεωρήσουν ακόμη και, τους πιο ανόητους και παράλογους ισχυρισμούς, ειδικά όταν μια κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης ενσωματώνεται στο pas. Αντίθετα, ο γονέας στον οποίο στοχεύει το των παιδιών είναι πολύ πιθανότερο να είναι αξιόπιστος και και πολύ λιγότερο πιθανό να αποκαλυφτεί ότι εξαπάτησε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίησης/ η παραμέληση. . Οι γονείς που κακοποίησαν / η παραμέλησαν είναι πολύ πιθανότερο να ψεύδονται, ειδικά στη σφαίρα της κακοποίησης / η παραμέλησης .Προβλέψιμα, αρνούνται σε άλλους και αρνούνται

ακόμη και στον εαυτό τους. Στην πραγματικότητα, η άρνηση είναι ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς μηχανισμούς τους. Η αξιοπιστία τους συμβιβάζεται επίσης σε συνδυασμό με αυτήν την ατέλεια. Αντίθετα, ο γονέας που προσπαθεί να προστατεύσει τα παιδιά από την την κακοποίηση/ η παραμέληση είναι πολύ λιγότερο πιθανό να εμφανίσει εξαπατήσεις κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Επιπλέον, οι λανθασμένες καταγγελίες για κακοποίηση του γονέα και οι αρνήσεις είναι συνήθως αξιόπιστες.

Εν ολίγοις, στους γονείς που προκαλούν pas είναι πιθανό να εκτεθούν οι εξαπατήσεις, και στους γονείς που είναι δράστες κακοποίησης / η παραμέλησης είναι επίσης πιθανό να φανερωθούν οι εξαπατήσεις. Οι σύζυγοι των γονέων που εκθέτουν κάθε μιας από αυτές τις γονεικές ανεπάρκειες είναι πιθανό να είναι πολύ πιο αξιόπιστοι και είναι πολύ λιγότερο πιθανό να αποκαλυφθούν εξαπατήσεις σε άλλες πτυχές της αξιολόγησης. Όπως ίσχυε για το δείκτη συνεργασίας, αυτό μπορεί να είναι ένα ισχυρό κριτήριο διαφοροποίησης όταν εφαρμόζεται σε ένα ενιαίο ζεύγος. Γενικά, εντούτοις, όταν συγκρίνει κανείς τις ομάδες όσων κακοποίησαν / η παραμέλησαν με τις ομάδες των επαγωγέων pas, είναι αδύνατο το κριτήριο διαφοροποίησης, επειδή η δόλια εξαπάτηση είναι σημαντικά παρούσα και στις δύο κατηγορίες δραστών.

Προγραμματισμός του παιδιού

Εκστρατεία της δυσφήμησης

Το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης. Η διαδικασία προγραμματισμού μπορεί να είναι ενεργός και σκόπιμη, ή ενεργητική και έντεχνη. Όταν είναι ενεργή, το παιδί είναι σκόπιμα προγραμματισμένο για να δηλώσει φανερά τις δυσφημιστικές καταγγελίες εναντίον του γονέα ο οποίος είναι ο στόχος, και ο προγραμματίζοντας γονέας γνωρίζει πλήρως ότι το ενσταλαγμένο υλικό είναι ψεύτικο. Ο ίδιος στόχος μπορεί να ολοκληρωθεί με τους λεπτούς ελιγμούς, όπως η ενθάρρυνση του παιδιού για να επικρίνει τον γονέα που έχει καταστεί θύμα και η αποδοχή ως έγκυρη κάθε παράλογης κριτικής που τα παιδιά έχουν για τον δυσφημημένο γονέα, ανεξάρτητα από το πόσο είναι παράλογος.

Σταθερά με τη διαδικασία του προγραμματισμού - οι γονείς που προκαλούν PAS ενισχύουν συχνά τη συμμετοχή του παιδιού στην εκστρατεία της δυσφήμησης, και οι δύο από κοινού στη σφαίρα του υλικού που προγραμματίζονται τόσο καλά ώστε το υλικό να δείχνει ότι προέρχεται από την συνεισφορά του παιδιού. Πιθανώς οι οι περισσότερο αδιαμφισβήτητες εκδηλώσεις της εκστρατείας δυσφήμησης είναι τα δανεικά σενάρια - στοιχεία χαρακτηριστικά - που εμφανίζονται στα παιδιά με pas. Στις κοινές συνεντεύξεις, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, κανείς μπορεί να δει τις εκδηλώσεις της διαδικασίας προγραμματισμού.

. Καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίησης/ η παραμέληση. Οι γονείς των παιδιών που πραγματικά δεν χρησιμοποιούνται σωστά / η παραμελούνται δεν κατέχονται από εμμονή συνήθως να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες να μιλήσουν για κακοποιήσεις με το παιδί. Στις κοινές συνεντεύξεις, τα παιδιά δεν ρίχνουν (δευτερεύουσες) ματιές στο σε εκείνο το γονέα που πατρονάρει την κακοποίηση προκειμένου να υπενθυμιστούν για αυτό που εμφανίστηκε. Τα παιδιά ξέρουν καλά τι συνέβη και δεν χρειάζεται οποιαδήποτε εισαγωγή, υπενθυμίσεις, ή η προετοιμασία από το nonabusing γονέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα πραγματικά κακομεταχειρισμένο παιδί περιστασιακά δεν μπορεί να ζητήσει από έναν κατηγορώντας γονέα σε μια κοινή συνέντευξη να βοηθήσει το παιδί να θυμηθεί μερικές δευτερεύουσες λεπτομέρειες. Η μνήμη κανενός δεν είναι τέλεια, και τα παιδιά είναι λιγότερο ικανά σε θέση να ανακαλέσουν τις λεπτομέρειες των γεγονότων από τους ενηλίκους. Το πραγματικά κακομεταχειρισμένο παιδί, εντούτοις, θυμάται εύκολα και δεν έχει τον ίδιο βαθμό εξάρτησης για την ανάκληση γεγονότων που το παιδί με pas έχει. Μετά από τη μια λέξη ή φράση από τον άλλο γονέα, ολόκληρο το γεγονός θα έρθει στο μυαλό του παιδιού και θα υπενθυμιστεί έπειτα με έναν λογικό βαθμό ακρίβειας. Αντίθετα, τα προγραμματισμένα παιδιά, που δεν έχουν καμία πραγματική εμπειρία σχετικά, θα χρειαστούν πολύ περισσότερη την εισαγωγή από τον προγραμματίζοντα γονέα εάν πρόκειται "να πάρουν την ιστορία από την αρχή."

Τα πραγματικά κακομεταχειρισμένα παιδιά δεν χρειάζονται συνήθως "τα μαθήματα εμπέδωσης" από τους παλαιότερους αμφιθαλείς προκειμένου να θυμηθούν τι συνέβη σε αυτά. Τα σενάρια των κακομεταχειρισμένων αμφιθαλών είναι γενικά αξιόπιστα, και κάθε παιδί στην οικογένεια αναφέρεται σε ανεξάρτητα παρόμοια γεγονότα. Δεν χρειάζεται να πάρουν την ώθηση από τους αμφιθαλείς τους, ειδικά τους μεγαλύτερους αμφιθαλείς. Αυτό σε αντίθεση με τα προγραμματισμένα παιδιά, τα των οποίων σενάρια είναι μερικές φορές απίστευτα. Επιπλέον, κάθε παιδί στην οικογένεια συχνά (αλλά βεβαίως όχι πάντα) θα παράσχει μια κάπως διαφορετική απόδοση όταν την παρουσιάσει χωριστά. Όταν τα παιδιά με pas εμφανιστούν μαζί, μπορούν να παρατηρηθεί ότι κοιτάζουν το ένα το άλλο προκειμένου "να πάρουν την ιστορία από την αρχή," ειδικά από έναν μεγαλύτερο αμφιθαλή που έχει χρησιμεύσει ως ένας βοηθός προγραμματιστής.

Ελιγμοί Υπερπροστατευτισμού και αποκλεισμού

Το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης. Οι μητέρες που προγραμματίζουν pas σε ένα παιδί είναι συχνά υπερπροστατευτικές. Ο αποκλεισμός τους του παιδιού από τον πατέρα επεκτείνεται συχνά και σε άλλες σφαίρες. Συχνά, εκτός από τα μέτρα αποκλεισμού πριν από το χωρισμό μπορεί όχι μόνο να κρατήσει (αποκλεισμό) από το γονιό από τις αρχικές ημέρες της ζωής του παιδιού, αλλά μπορεί ακόμη και να αναμιχθεί στον (πλήρη) αποκλεισμό του πατέρα από τους χώρους παράδοσης (για επικοινωνία).

Καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση / η παραμέληση κ. Οι γονείς που κατηγορούν δικαιολογημένα έναν σύζυγο για την κακοποίηση μπορούν πολύ καλά να είναι προστατευτικοί στα παιδιά όσον αφορά την έκθεση στον καταχραστή, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα προστατευτικοί ή αποτρεπτικοί σε άλλες σφαίρες, σε ζητήματα ανεξάρτητα από τον δράστη της κακοποίησης. Περισσότερο , η προστατευτικότητα τους στρέφεται στη σχέση των παιδιών με τον γονέα που έπραξε την κακοποίηση. Στην πραγματικότητα, μπορούν ακόμη και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή με τον δράστη της κακοποίησης στις καταστάσεις όπου η κατάχρηση δεν είναι πιθανό να εμφανιστεί, π.χ., δημόσιους χώρους.

Εκτίμηση του ρόλου του άλλου γονέα στην ανατροφή των παιδιών

Το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης. Οι γονείς που προκαλούν pas στα παιδιά τους είναι συχνά λησμονούν τα ψυχολογικά καταστρεπτικά αποτελέσματα της προοδευτικής εξασθένισης του δεσμού του παιδιού με το γονέα ο οποίος είναι στόχος (της αποξένωσης). Σε ακραίες περιπτώσεις φαίνεται ότι ο αποξενώνοντας γονέας θα ήταν ευγνώμων εάν ο αποξενωμένος γονέας επρόκειτο να εξατμιστεί από το πρόσωπο της γης - εάν ήταν σίγουρος, εκ των προτέρων, ότι θα κληροδοτήσει ένα ετήσιο επίδομα για την υπόλοιπη οικογένεια. Τέτοιοι γονείς που αποξενώνουν βασικά θεωρούν ότι απολύτως τίποτα δεν θα χανόταν στα παιδιά κάτω από τέτοιες περιστάσεις.

Καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση / η παραμέληση . Οι γονείς που κατηγορούν στην καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση / η παραμέληση συχνά ακόμα εκτιμούν τη σπουδαιότητα της εμπλοκής του παιδιού με τον δράστη της κακοποίησης / η παραμέλησης. Πολύ συχνά κάνουν ότι είναι δυνατόν να περιορίσουν την κακοποίηση / η παραμέληση και ελπίζουν ότι η κατάσταση μπορεί να σωθεί έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν ακόμα να απολαύσουν μια πιο ωφέλιμη σχέση με τον δράστη της κακοποίησης / η παραμέλησης. Συνεπώς, αυτό είναι ένα σημαντικό κριτήριο διαφοροποίησης μεταξύ pas και της καλόπιστα νομιζόμενης κακοποίησης / η παραμέλησης .

Όταν υπάρχει γνήσια κακοποίηση /παραμέληση ο άλλος γονιός μπορεί να απομακρύνει τα παιδιά για λόγους προστασίας από τους πραγματικούς κινδύνους. Τέτοια απομάκρυνση μπορεί να παρουσιάσει ένα δίλημμα για τον εκτιμητή κατά τη χρησιμοποίηση αυτού κριτηρίου της διαφοροποίησης. Πάρτε, παραδείγματος χάριν, την κατάσταση στην οποία η μητέρα παίρνει τα παιδιά σε ένα καταφύγιο. Οι μητέρες των παιδιών που δεν χρησιμοποιούνται σωστά πραγματικά αντικειμενικά χρειάζονται τέτοια καταφύγια για τη δική τους και τη προστασία των παιδιών. Αλλά στο ίδιο καταφύγιο είναι πιθανό να υπάρξουν μητέρες που ασκούν χειρισμούς του pas, με μη κακοποιημένα παιδιά, τα οποία είναι εκεί ως συνειδητός και σκόπιμος ελιγμός του pas. Και μπορούν επίσης να υπάρξουν μητέρες στο ίδιο καταφύγιο, τα παιδιά των οποίων δεν έχουν κακοποιηθεί , ενώ βρίσκονται στην αυταπάτη ότι η κατάχρηση έχει πραγματοποιηθεί όταν δεν έχει κάτι τέτοιο. Αναλόγως επιβάλλεται στον εξεταστή για να διευθύνει μια λεπτομερή έρευνα σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στη μετάβαση της μητέρας σε ένα καταφύγιο και να προσπαθήσει να εξακριβώσει εάν υπήρξαν δικαιολογήσιμοι κίνδυνοι ή εάν αυτοί κατασκευάστηκαν ή ακόμα και αν είναι απατηλοί. Παρά αυτές τις επιφυλάξεις και περιπλοκές, αυτή η γενική αρχή παραμένει. Οι γονείς που προκαλούν PAS είναι ιδιαίτερα αντίθετοι στην εκτίμηση της σπουδαιότητας του δεσμού του παιδιού με τον άλλο γονέα εκτιμώντας ότι ενώ οι γονείς των άλλων παιδιών που δεν χρησιμοποιούνται σωστά πραγματικά είναι ακόμα αισιόδοξοι ότι η σχέση μπορεί να σωθεί χάριν της αναγνώρισης της σπουδαιότητας ενός υγιούς ψυχολογικού δεσμού μεταξύ ενός γονέα και ενός παιδιού.

Σε αυτό το σημείο θα επικεντρωθώ σε μια από τις περισσότερο κοινές συμπεριφορές που εμφανίζεται στους γονείς που έχουν προβεί σε κακοποίηση σε σύγκριση με τους γονείς που επάγουν (προκαλούν ) PAS.

Ψυχοπαθητική συμπεριφορά

Καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση / η παραμέληση . Οι γονείς που έχουν κακοποιήσει /η παραμελήσει είναι συχνά ψυχοπαθητικοί. Μπορούν να έχουν λίγη ενοχή πέρα από τη θυματοποίηση των άλλων, ακόμη και για τα παιδιά που είναι συχνά ασφαλείς στόχοι για την εχθρότητά τους. Δεν μπορούν να προβληθούν στα παιδιά που καθιστούν θύμα. Χρησιμοποιούν οποιοδήποτε δόλιο ελιγμό που μπορούν να μετατοπίσουν την ευθύνη μακριά από τους ίδιους τους εαυτούς τους. Δεν δίνουν προσοχή στις μελλοντικές συνέπειες της συμπεριφοράς τους στα παιδιά τους, π.χ., τρέχουσα δυστυχία, τρομερή θλίψη, ανηλεής φόβος, και αυστηρή ψυχοπαθολογία. Τέτοιοι καταχραστές είναι πιθανό να έχουν μια ιστορία της ψυχοπαθητικής συμπεριφοράς σε άλλες σφαίρες της ζωής των. Ο άλλος σύζυγος είναι πολύ λιγότερο πιθανό να αποκαλύψει μια ψυχοπαθητική συμπεριφορά, αν και τέτοιοι σύζυγοι έχουν συνήθως τα δικά τους ψυχολογικά προβλήματα, σχετικά με το γεγονός ότι έχουν παντρευτεί ή έχουν εμπλακεί με κάποιον που μετέρχεται την κακοποίηση.

Είναι πιθανό ότι μεταξύ αυτών των γονέων που διαπράτουν σοβαρή περίπτωση pas, μπορεί να υπάρξει ένα υψηλότερο ποσοστό των ψυχοπαθητικών ανθρώπων απ'ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Είναι πιθανή επίσης η εκδοχή ότι οι ψυχοπαθείς υπερ- αντιπροσωπεύονται σε εκείνους που κάνουν κακή χρήση ή/και παραμελούν τα παιδιά τους. Γενικά, επομένως, αυτό δεν είναι ένα καλό κριτήριο διαφοροποίησης όταν συγκρίνει κανείς τις ομάδες εκείνων που διαπράττουν pas με τις ομάδες εκείνων που κακοποιούν/ η παραμελούν . Εντούτοις, είναι ένα καλό κριτήριο διαφοροποίησης για την αξιολόγηση ενός ενιαίου ζεύγους, επειδή η παρουσία αυτού του γνωρίσματος σε ένας από τους γονείς μπορεί να είναι χρήσιμη στην τεκμηρίωση του εάν εκείνος ο γονέας είναι κάποιος που διαπράττει το PAS ή εάν εκείνος ο γονέας είναι δράστης κακοποίησης/ η παραμέλησης.

Το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι μερικοί γονείς που προκαλούν pas δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι για αυτό που κάνουν, ενώ υπάρχουν άλλοι που συνειδητά και σκόπιμα προκαλούν την αποξένωση. Οι τελευταίοι θα δηλώσουν φανερά συχνά την αθωότητα όταν έρχονται αντιμέτωποι με τους χειρισμούς τους και γνωρίζουν απολύτως το γεγονός ότι ψεύδονται. Πολλοί από αυτούς που διαπράττουν pas είναι ψυχοπαθητικοί σε σχέση με το προγραμματισμό του pas, αλλά δεν είναι γενικά ψυχοπαθητικοί σε άλλες σφαίρες της ζωής τους. Επιπλέον, είναι λιγότερο πιθανό να είναι ψυχοπαθητικοί πριν από την αρχή της διαφωνίας για την επιμέλεια του παιδιού. Όταν η ψυχοπάθεια φαίνεται σε έναν pas προγραμματιστή, είναι πιθανότερο να φανεί στις σοβαρές περιπτώσεις, όπως συμβαίνει με την παράνοια. Η ψυχοπάθεια σε άλλες σφαίρες της ζωής, έξω από την οικογένεια, είναι ένας σημαντικός διευκρινιστικός παράγοντας μεταξύ της ψυχοπάθειας που εμφανίζεται στο δράστη του pas και της ψυχοπάθειας εκείνου του γονέα που καλόπιστα κακοποιεί / η αμελεί . Επιπλέον, το θύμα των χειρισμών του pas, όπως ο σύζυγος που δεν κακοποίησε αλλά κατηγορήθηκε καλόπιστα από τον άλλο σύζυγο είναι ιδιαίτερα πιθανό να αποκαλύψει ψυχοπαθητικές τάσεις.

Σύγκριση της οικογένειας

Μέλη που καθίστανται θύμα

Καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση / η παραμέληση . Οι πατέρες που κάνουν κακή χρήση των παιδιών τους κάνουν κακή χρήση γενικά των συζύγων τους επίσης. Αν και μερικοί είναι εκλεκτικοί εν προκειμένω, οι περισσότεροι είναι γενικά καταχρηστικοί σε όλα τα οικογενειακά μέλη. Συχνότερα, η σύζυγος κακοποιείται ακόμη και πριν από τη γέννηση των παιδιών, και έπειτα το σχέδιο επεκτείνεται μετά από τον ερχομό τους. Η μητέρα που καταφεύγει σε ένα καταφύγιο το κάνει γενικά έτσι όχι μόνο για την ίδια αλλά και για τα παιδιά της. Μερικές από αυτές τις μητέρες θεωρούνται δικαιολογημένα "κακοποιημένες γυναίκες."

Το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης. Σύμφωνα με όποιον προγραμματίζει το pas, η εκστρατεία των παιδιών δυσφήμησης ενάντια στο γονέα που έχει καταστεί στόχος είναι δικαιολογήσιμη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του λόγω των διαπραττόμενων εκ μέρους (του άλλου ή της άλλης) γονιού κακοποιήσεων / η παραμελήσεων στα παιδιά.. Ο προγραμματίζοντας γονέας εστιάζεται γενικά στη σκοπούμενη κακοποίηση / η παραμέληση των παιδιών και λιγότερο σε καταγγελίες για τη δυσφημημένη κακοποίηση / η παραμέληση του ιδίου ή της ιδίας από τον γονέα που κατηγορεί. Βεβαίως ο προγραμματιστής έχει έναν μακρύ κατάλογο καταγγελιών για το σύζυγο εναντίον του οποίου στρέφεται διαφορετικά (αυτός ή αυτή ) δεν θα συμμετείχε στη διαδικασία χωρισμού/ διαζυγίου. Εντούτοις, οι προγραμματιστές των pas εστιάζουν συνήθως πρώτιστα στις καταχρήσεις στις οποίες τα παιδιά έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τους ισχυρισμούς από τον κατεστημένο θύμα γονέα επειδή τέτοια έμφαση ενισχύει την πιθανότητα της επικράτησης στις διαφωνίες γονικής μέριμνας.

Αν και αυτό δεν είναι ένα ισχυρό κριτήριο διαφοροποίησης, είναι χρήσιμο εν τούτοις, ειδικά στις καλόπιστα νομιζόμενες κακοποιήσεις / η παραμελήσεις όπου υπάρχει καλή τεκμηρίωση, ιδιαίτερα ιατρική, ότι ο σύζυγος κατήγορος δεν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά φυσικά.

Χρόνος της αρχής της υποτιθέμενης κατάχρησης

Καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίησης/ η παραμέληση. Στις αληθινές κακοποιήσεις, οι κακοποιήσεις περιγράφονται γενικά πολύ πριν να έχουν υπάρξει από το χωρισμό από τον παραπονούμενο σύζυγο. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είχαν υπάρξει από το χρόνο που τα παιδιά γεννήθηκαν, και ο κατήγορος σύζυγος μπορεί να περιγράψει τις κακοποιήσεις της (ο ίδιος) πριν από τη γέννησή τους. Σε πολλές περιπτώσεις της καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίησης, ο αρχικός λόγος για το χωρισμό μπορεί να ήταν ότι ο κακομεταχειρισμένος γονέας δεν μπορεί πλέον να ανεχτεί τις καταχρήσεις στις οποίες (αυτή) και τα παιδιά έχει υποβληθεί επί μακρόν.

Το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης. Αν και τα παιδιά, και ακόμη και η μητέρα, σε μια κατάσταση pas μπορούν να περιγράψουν την ισόβιες κακοποιήσεις και την παραμέληση, υπάρχουν συνήθως χωρίς αμφιβολία στοιχεία που δείχνουν αναμφίβολα ότι δεν υπήρχε τέτοια η περίπτωση πριν μάθουν τα παιδιά για τις διαμάχες για την γονική μέριμνα. Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων η εκστρατεία αρχίζει μετά από το χωρισμό και αφού ο προγραμματιστής αρχίσει την κατήχηση. Τα παιδιά που γίνονται ενήμερα ότι μια διαφωνία για την γονική μέριμνα είναι υπό εξέλιξη ωθούν αρχικά την κατάσταση συμμετέχοντας στην εκστρατεία, με δικές του δυνάμεις που συμπληρώνουν τον προγραμματιστή. Εν ολίγοις, η με pas εκστρατεία της δυσφήμησης δεν προηγείται χρονικά του χωρισμού, ενώ οι πραγματικά αληθινές καταγγελίες για κακή χρήση των παιδιών χρονολογούνται πίσω πολύ πριν από την ανακοίνωση ότι οι γονείς επρόκειτο να διαζευχθούν.

Οικογενειακή ιστορία

Καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίησης/ η παραμέληση. Η κακοποίηση παιδιών συμβαίνει γενικά στις οικογένειες. Οι γονείς που κάνουν κακή χρήση των παιδιών τους συχνά έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες στις οποίες οι ίδιοι δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά όταν ήταν νεώτεροι, και αυτό μπορεί να ισχύει για τους γονείς τους επίσης. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν μερικές οικογένειες στις οποίες η κακοποίηση των συζύγων και των παιδιών είναι το modus vivendi και πάει πίσω στο χρόνο όσο όσο κανείς δεν ξέρει. Είναι σχεδόν σαν αυτοί οι δράστες της κακοποίησης να μην ξέρουν ένα οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχέσεων με τις οικογένειές τους.

Το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης. Όταν κανείς εξετάζει το οικογενειακό ιστορικό του γονέα που έχει καταστεί θύμα από μια εκστρατεία δυσφήμησης με σκοπό τη δημιουργία pas, το ένα γενικά δεν βρίσκει ένα οικογενειακό ιστορικό στο οποίο να υπάρχει ένα συμβάν μίας καλόπιστα νομιζόμενης κακοποίησης / η παραμέλησης που να επεκτείνεται πίσω σαν προϊστορία. Συνήθως, ο προγραμματίζοντας γονέας θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι (αυτός η αυτή) δεν ξέρει για καμία καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση / η παραμέληση στο οικογενειακό υπόβαθρο του γονέα εναντίον του οποίου αποσκοπεί.

Σύγκριση σχετικά με τη φυσικό

και οικονομική ευημερία της οικογένειας

Καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση / η παραμέληση Χαρακτηριστικά οι γονείς που κακοποιούν / η παραμελούν τα παιδιά τους είναι ανεπαρκείς σε ότι αφορά για τη φυσική ευημερία των οικογενειών τους. Δεν προσπαθούν να είναι υψηλά εργαζόμενοι και συχνά θα ξοδέψουν τις αποδοχές τους αλλού, π.χ., το οινόπνευμα ή/ και τα τυχερά παιχνίδια. Έχουν λίγη αίσθηση οικογενειακής ευθύνης όσον αφορά την παροχή στο σύζυγο και τα παιδιά ενός λογικού επιπέδου τροφίμων, ιματισμού, και στέγης. Δεν είναι ότι αυτοί δεν έχουν απολύτως κανένα ενδιαφέρον για τέτοια ζητήματα, μόνο που αυτοί έχουν χαμηλή προτεραιότητα για αυτά ώστε να είναι άφθονα, και στη δέσμευση να συνεισφέρουν σαν τροφοδότες της οικογενείας. Χαρακτηριστικά, τέτοιοι δράστες κακοποιήσεων δικαιολογημένα θεωρείται ότι είναι πολύ μαλθακοί.

Το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης. Χαρακτηριστικά, οι γονείς που έχουν στοχεύσει για pas τη δίωξη είναι οι περισσότεροι συχνά δεσμευμένοι γονείς, πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι για την παροχή των συζύγων και των παιδιών τους τα τρόφιμα, τον ιματισμό, τη στέγη, και την παιδική μέριμνα. Τα παιδιά σε αυτές τις οικογένειες θέλουν τον αλλοτριωμένο γονέα τους για να συνεχίσουν προς την εκπαίδευσή τους ακόμα κι αν δεν θέλουν απολύτως τίποτα για να κάνουν με τον (αυτή). Μια τέτοια απαίτηση προκύπτει συνήθως από την προηγούμενη εμπειρία στην οποία ο γονέας έχει αποδειχθεί αξιόπιστος για την παροχή σε αυτήν την σφαίρα. Χαρακτηριστικά, αυτοί οι στοχοθετημένοι γονείς δεν είναι δικαιολογημένα θεωρημένοι μαλθακοί, ακόμα κι αν αυτή η κατηγορία μπορεί να θεωρηθεί μέρος της εκστρατείας της δυσφήμησης.

Παρορμητικότητα

Καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση / η παραμέληση. Οι γονείς που κάνουν κακή χρήση των παιδιών τους είναι χαρακτηριστικά παρορμητικοί. Ενεργούν έξω από τις παρορμήσεις τους χωρίς εκτίμηση για τις μελλοντικές συνέπειες. Τέτοια παρορμητικότητα μπορεί να φανεί σε άλλες σφαίρες της ζωής τους, ειδικά στις σχέσεις τους με άλλους. Είναι γρήγοροι να παλέψουν και να λάβουν μέτρα. Αντιμετωπίζονται συχνά όπως θορυβώδη ηφαίστεια , έτοιμα να εκραγούν σε οποιαδήποτε στιγμή. Μια πιθανή ιστορία απώλειας της εργασίας είναι κοινή λόγω της ανικανότητάς τους να συνεργαστούν μαζί με τους συναδέλφους και τους επόπτες, ειδικά λόγω της ροπής τους να χειριστούν αυθόρμητα τις συγκρούσεις με τη χρησιμοποίηση της φυσικής δύναμης. Η επιθετικότητα σε ανθρώπους είναι μόνο μια πτυχή ενός γενικότερου τρόπου φυσικών παρορμήσεων προς τα έξω, η οποία μπορεί να περιλάβει συντριβή των επίπλων, ρίψη των αντικειμένων, σπάσιμο των παραθύρων, και ρίψη των πυγμών μέσω των τοίχων.

Το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης. Οι γονείς οι οποίοι στοχεύουν στο pas δεν είναι πιθανό να έχουν ένα ιστορικό παρορμητικότητας. Χαρακτηριστικά, δεν ενεργούν έξω από όρια και ο αυτοπεριορισμός τους φαίνεται στην οικογένεια και σε άλλες σφαίρες επίσης της ζωής. Τέτοιοι γονείς έχουν γενικά ένα καλό ιστορικό εργασίας και είναι απίθανο να έχουν απαλλαχθεί επανειλημμένα από τις θέσεις τους λόγω της δυσκολίας σε σχέση τους με τους συνεργάτες και τους προϊσταμένους τους. Η σκέψη για τις μελλοντικές συνέπειες της συμπεριφοράς τους είναι επίσης χαρακτηριστικά μέρος το σχέδιο προσωπικότητας του γονέα.

Υπόδειγμα προσωπικότητας εχθρικής

Καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση / η παραμέληση.. Οι κάνοντας κακή χρήση γονείς είναι συνήθως πολύ θυμωμένοι άνθρωποι. Τα παιδιά είναι συχνά ασφαλείς στόχοι για την απελευθέρωση της οργής τους. Είναι ένα αιχμάλωτο ακροατήριο και δεν μπορούν να αυτοπροστατευθούν και δεν μπορούν βεβαίως αποτελεσματικά να οπισθοχωρήσουν. Ο εξεταστής είναι πιθανό να παρατηρήσει τέτοιο θυμό κατά τη διάρκεια) της αξιολόγησης (της του). Αυτό είναι η οργή που τροφοδοτεί την προαναφερθείσα καταστροφή της ιδιοκτησίας. Συνήθως, η έρευνα στο ιστορικό υπόβαθρο τέτοιων γονέων που κάνουν κακή χρήση αποκαλύπτει ένα από μακρού υφιστάμενο σχέδιο ώθησης προς τα έξω του θυμού, ένα σχέδιο στο οποίο πιθανώς εκτέθηκε ο ίδιος στην παιδική ηλικία, και συχνά υπάρχει μια οικογενειακή ιστορία παρόμοιας ώθησης προς τα έξω του θυμού.

Το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης. Ο γονέας που στον οποίο στοχεύει το pas με την χειραγώγηση - κατήχηση δεν είναι πιθανό να έχει ένα εχθρικό τύπο προσωπικότητας πριν από την εκστρατεία δυσφήμισης στα παιδιά του. Εντούτοις, μετά από την συνέχιση της εκστρατείας, είναι λογικό ότι ένας τέτοιος γονέας θα υποφέρει με εξελισσόμενη απογοήτευση και το θυμό, συχνά με ένα συναίσθημα της ανήμπορης οργής. Εν ολίγοις, θυμός του αποξενωμένου γονέα αρχίζει χαρακτηριστικά κατά την διάρκεια της χειραγώγησης και κατήχησης , πριν από την οποία κανείς δεν μπορεί γενικά να θεωρήσει εκείνο το άτομο πρόσωπο οργισμένο.

Παράνοια

Καλόπιστα νομιζόμενη κακοποίηση / η παραμέληση. Οι γονείς που κάνουν κακή χρήση ή /και παραμελούν των παιδιών τους είναι συχνά πολύ διαταραγμένα άτομα. Όπως αναφέρεται, οι άνθρωποι που κάνουν κακή χρήση των παιδιών τους είναι συχνά άτομα πολύ θυμωμένα και ο θυμός τροφοδοτεί την παράνοια. Συνεπώς, επιβάλλεται στον εξεταστή να εκτιμήσει την παρουσία παράνοιας κατά την πραγματοποίηση μιας αξιολόγησης ( πραγματογνωμοσύνης) για τη διαφοροποίηση μεταξύ της καλόπιστα νομιζόμενης κακοποίησης / η παραμέλησης και του pas.

Το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης. Όταν η παράνοια τροφοδοτεί pas, το θύμα του παρανοϊκού απατηλού συστήματος περιορίζεται συχνά στο δυσφημημένο σύζυγο. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στις πρόωρες φάσεις. Με την διογκούμενη δικαστική προσφυγή στο δικαστήριο, η παράνοια μπορεί να επεκταθεί σε όλους εκείνους που παρέχουν την υποστήριξη στο γονέα που έχει καταστεί στόχος. Χαρακτηριστικά, το παρανοϊκό σύστημα γίνεται παράλογο και παράλογο, π.χ., ότι ο γονέας που έχει καταστεί στόχος θα διέπραττε την καταχρηστική συμπεριφορά -- και ακόμη και τη σεξουαλική παρενόχληση -- μπροστά στο δικαστήριο- ή στους διαταγμένους επόπτες. Συχνά ο γονέας pas και το προγραμματισμένο παιδί διασκεδάζουν από κοινού την ίδια αυταπάτη. Αυτό αναφέρεται στην ψυχιατρική σαν folie a deux (τρέλα για δύο). Χαρακτηριστικά, ένα πιο αυταρχικό πρόσωπο (επικρατέστερο) με μια συγκεκριμένη μορφή ψυχοπαθολογίας προκαλεί την ίδια ψυχοπαθολογία σε ένα παθητικό-πιό εξαρτώμενο άτομο. Αυτό είναι ένα κοινό συμβάν στο pas. Σε τέτοιες περιπτώσεις η DSM-IV διάγνωση της κοινής ψυχωτικής αυταπάτης (folie a deux) επιτρέπεται. Υπάρχει πιθανώς μια υψηλότερη επικράτηση της παράνοιας στα σοβαρά (περιστατικά) pas κατηχητών απ'ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Επίσης, υπάρχει πιθανώς μια υψηλότερη επικράτηση της παράνοιας στην κακοποίηση / ή και παραμέληση από γονείς από ότι στο γενικό πληθυσμό. Η παρουσία παράνοιας, έπειτα, μπορεί να είναι ένας ισχυρός δείκτης όταν εφαρμόζεται σε ένα ενιαίο σύνολο γονέων επειδή βοηθά να προσδιορίσει αυτόν που είναι είτε δράστης κακοποίησης / η παραμέλησης είτε ένας δράστης του pas. Είναι ένας αδύνατος δείκτης κατά το σύγκριση μεταξύ των ομάδων που ασκούν pas με τις ομάδες εκείνων που ασκούν κακοποίηση/η παραμέληση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η διαφοροποίηση μεταξύ pas και καλόπιστα νομιζόμενης κακοποίησης / η παραμέλησης γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική δεδομένου ότι η διάγνωση του pas έχει αρχίσει πλέον να εκτιμάται και από τους ψυχοθεραπευτές και από τα δικαστήρια. Ο κατάλογος τέτοιων δημοσιεύσεων και παραπομπών εκτίθεται στο Διαδίκτυο (www.rgardner.com/refs). Αυτός ο κατάλογος ενημερώνεται συνεχώς όσο περισσότερα τέτοια άρθρα και περισσότερα δικαστήρια του νόμου χρησιμοποιούν την έννοια. Ο σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να παρασχεθούν τα κριτήρια για την παραγωγή αυτής της σημαντικής διαφοροποίησης.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Η Αμερικανική ψυχιατρική ένωση (1994), Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο των διανοητικών διαταραχών, τέταρτη έκδοση (δσμ-IV) . Ουάσιγκτον, DC: Αμερικανική ψυχιατρική ένωση.

Gardner_ (1985), Πρόσφατες τάσεις στο διαζύγιο και την προσφυγή στο δικαστήριο μέριμνας. Φόρουμ ακαδημίας (μια δημοσίευση της αμερικανικής ακαδημίας της ψυχανάλυσης), 29(2):3-7.

Gardner (1986), Pροσφυγή στο δικαστήριο επιμέλειας παιδιών: Ένας οδηγός για τους γονείς και τους ψυχοθεραπευτές. Cresskill, Νιου Τζέρσεϋ: Δημιουργική θεραπευτική, Α.Ε.

___ Gardner ____ (1987a), το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης και η διαφοροποίηση μεταξύ της ψεύτικης και αληθινής κακοποίησης παιδιών. Cresskill, Νιου Τζέρσεϋ: Δημιουργική θεραπευτική, Α.Ε.

Gardner (1987b), επιμέλεια παιδιών. Στο βασικό εγχειρίδιο της ψυχιατρικής παιδιών, ΕΔ. J.D. Noshpitz, εντάσεις Β, Σ. 637-646. Νέα Υόρκη: Βασικά βιβλία, Α.Ε.

Gardner (1989), Οικογενειακή αξιολόγηση στη διαμεσολάβηση επιτήρησης παιδιών, διαιτησία, και προσφυγή στο δικαστήριο. Cresskill, Νιου Τζέρσεϋ: Δημιουργική θεραπευτική, Α.Ε.

Gardner (1992), το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης: Ένας οδηγός για ψυχοθεραπευτές και νομικούς επαγγελματίες. Cresskill, Νιου Τζέρσεϋ: Δημιουργική θεραπευτική, Α.Ε.

_ Gardner (1998), το γονικό σύνδρομο αλλοτρίωσης, δεύτερη έκδοση. Cresskill, Νιου Τζέρσεϋ: Δημιουργική θεραπευτική,

Α.Ε. Αλληλογραφία διευθύνσεων Richard Α. Gardner, M.D., δρόμος 155 νομών, P.O. πλαίσιο 522, Cresskill, Νιου Τζέρσευ! 07626-0522.