Δείτε τα video μας στα παρακάτω κανάλια

youtube channel dailymotion channel
veoh channel

Διαβάστε την εφημερίδα μας

Βιβλιογραφία 1

There are no translations available.

Γενικά κείμενα για το μέγεθος του προβλήματος στις δυτικές κοινωνίες δες D. Blankenhorn «Fatherless America» (Basic Books 1995) και την έρευνα στο περιοδικό «The Economist» 9/9/95/ με τίτλο «Home Sweet Home».

Για τη σταδιακή αποξένωση του πατέρα μετά το χωρισμό A.J. Fulton «Parental Reports of Childrens Post Divorce Adjustment» Journal of Social Issues 1979, F. Furstenberg et al «The Life Course of Children and Divorce: Marital Disruption and Parental Conflict» American Sociological Review 1983.

Για τις δυσκολίες επικοινωνίας J Fulton «Parental Reports of Chidrens Post-Divorce Adjustment» Journal of Social Issues 1979.

Για τη σχέση διατροφής-επιρροής J. Smelzer «Relationship between Father and Children who live apart: The Fathers Role after the Separation» Journal of Marriage and the Famil y1991.

Για τις επιπτώσεις στα παιδιά της αποχώρησης του πατέρα οι έρευνες της M.M. Heatherington όπως «The Aftermath of Divorce» in Stevens and Mathews «Mother-Child Father-Child Relations», «Coping with Famil yTransitions: Winners, Losers and Survivors» Child Development 1989, «Divorce: A Childs Perspective» American Ps ychologist 1979, κ.ά.

Για τα προβλήματα πνευματικής ανάπτυξης, σχολεία κ.τ.λ. E.R. Anderson, M. Stanle y- Hagan «Mαrital Transitions: A Childs ''Perspective'' American Ps ychologist 1989, M. Shinn «Father Absence and Cognitive Development» Ps ychological Bulletin 1978, S. McLanahan and L. Sandefuss «Growing Up With a Single Parent» Harvard Univ Press 1994.

Για επιπτώσεις στη μακροβιωσιμότητα H.S. Friedman et al «Ps ychosοcial and Behavioral Predictors of Longevit y» American Ps ychologist 1995 και Angel R.J. et al «Painfull Inheritance: Health and the New Generation of Fatherless Families» (Univ. of Wisconsin Press 1993).

Για μια «αιρετική» ανάλυση της εξέλιξης του θεσμού της μητρικής επιμέλειας που ξεφεύγει από τα πεπατημένα περί «χειραφέτησης» κ.τ.λ. δες D. Friedman «Towards a Structure of Indifference: The Social Οrigins of Maternal Custord y» De Gru yter 1995.

Eρευνες που δείχνουν ότι τα παιδιά ευδοκιμούν καλύτερα όταν ανατρέφονται από γονέα του ιδίου φύλου Jοhn Santrock & Richard Warshak «Father Custod yand Socia Development in Bo ys and Girls» Journal of Social Issues 1979, A. Clarke -Stewart and C. Ha yward «Advantages of Father Custod yand Contact for the Ps ychological Well Being of School Age Children» (Universit yof Calofornia, Irvine 1994), J.L Peterson, N. Zill «Marital Disruption Parent Child Relationship and Behaviour Porblemς in Children» Journal of Marriage and the Famil y1986.

Για το θεσμό της «κοινής επιμέλειας» δες G. Mavrogordatos «Joint Custod yand the Politics of Parenthood» (ECPR, Οslo, 1996).